انفجار ناگهانی

کوروش سليمي در حالي که رسانه هاي دولتي ايران هشت ساعت بعد از انفجارهاي شديد در کوهستان هاي کرمان که باعث نگراني شديد مردم ناحيه شد، به نقل از کارشناسان احتمال شهاب و سنگ هاي آسماني را مطرح مي کنند اما حرکت هلي کوپترها و هواپيماهاي نظامي اين شايعه را در کرمان و سراسر کشور دامن زده است که حادثه اي غير طبيعي رخ داده که ناشناخته بودنش خود باعث ترس شده است. کوروش سليمي در حالي که رسانه هاي دولتي ايران هشت ساعت بعد از انفجارهاي شديد در کوهستان هاي کرمان که باعث نگراني شديد مردم ناحيه شد، به نقل از کارشناسان احتمال شهاب و سنگ هاي آسماني را مطرح مي کنند اما حرکت هلي کوپترها و هواپيماهاي نظامي اين شايعه را در کرمان و سراسر کشور دامن زده است که حادثه اي غير طبيعي رخ داده که ناشناخته بودنش خود باعث ترس شده است. اولين اطلاع درباره انفجار شديد در جنوب ايران را نه موسسات بين المللي، که معمولا تغيير و تحولات جوي را زير نظر دارند بلکه مردم ساده کرمان با تلفن به صدا و سيما پخش کردند. در گفته هاي اوليه از دو جسم نوراني هم سخن گفته ميشد که بعدا جاي خود را به چيز هاي ديگر داد. يکي از اهالي کرمان در تماسي با همکار روز خبر داد که از صبح چهارشنبه گروه هاي جست و جو گر صليب سرخ و گروه هاي داوطلب به سمت لاله زار حرکت کرده اند. و به دنبال آن هلي کوپترهاي ارتشي هم وارد صحنه شدند. مرکز اصلي دربافت است. ابتدا احتمال زلزله در اين منطقه زلزله زده داده مي شد اما سرانجام گفته شد عده زيادي که در ساعت هاي اول بامداد براي نماز و رفتن به باغ برخاسته بودند نور شديدي را ديده اند که از محل برخورد آن دود غليظي هم به آسمان ها برمي خاست. تصور سقوط هواپيما، از اولين احتمال ها بود. اما بعد از ظهر مقامات سازمان هواپيمائي کشوري اعلام داشتند که کليه ناوگان نظامي و غيرنظامي کشور سالم از ماموريت هاي خود باز آمده و هيچ سقوط و ناپديد شدني گزارش نشده است. عده اي از اهالي کرمان در تلفن به يکي از راديوهاي فارسي زبان اروپائي با اطمينان از حضور رهبران کشور در پروازي که ساقط شده ياد کرده اند . دو تن از آن ها هاشمي رفسنجاني را سرنشين هواپيماي سقوط کرده خوانده اند. به نظر مي رسد اين شايعه به علت لغو سفر هاشمي به قم بوده است. همچنين شايعه عمليات ايذائي از طرف خارج از کشور نيز مطرح شده، اما رسانه هاي داخلي براي کاهش واکنش عمومي و به جهت مقابله با جنگ احتمالي رواني چنين احتمالي را تکذيب کرده اند

/ 0 نظر / 13 بازدید